Ως πίεση ελαστικών νοείται η πίεση του αέρα που έχει ένα ελαστικό και είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την διάρκεια της ζωής του . Ένα ελαστικό μπορεί να έχει τις σωστές επιδόσεις για υποστήριξη βάρους, πέδηση, δύναμη αντοχής, σταθερότητα λειτουργίας,απορρόφηση κραδασμών κλπ., μόνο όταν έχει την σωστή πίεση αέρα. Αν όχι, η πίεση του ελαστικού λειτουργεί ως παράγοντας που έχει αποφασιστική επίδραση στη φθορά, στη σταθερότητα στο ταξίδι, στην κατανάλωση καυσίμων και στη βλάβη τους, κλπ.

Το σημαντικότερο στον έλεγχο ασφαλείας ενός ελαστικού είναι η πίεση του αέρα και πρέπει να ελέγχεται κάθε μήνα. Η κατάλληλη πίεση για τα επιβατικά αυτοκίνητα είναι 28 έως 32 psi και είναι καλύτερα να το ανεβάσουμε κατά 10 έως 15% περίπου σε περίπτωση ταξιδιού με υψηλή ταχύτητα.

01 Ακανόνιστη φθορά

Σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του οχήματος, συνιστάται γενικά η πίεση των ελαστικών να είναι από 28 έως 32 psi.

Απόκλιση  10%  στην πίεση των ελαστικών, δεν προκαλεί τόσο μεγάλα προβλήματα, αλλά εάν υπερβεί το 10%, παρατηρούνται φαινόμενα ακανόνιστης φθοράς.

Ο ρυθμός φθοράς είναι 1,5 φορές μεγαλύτερος όταν η πίεση είναι πάνω από 10% από το κανονικό, και όταν η απόκλιση της πίεσης του ελαστικού υπερβαίνει το 30%, η φθορά είναι μεγαλύτερη και πιο γρήγορη.

Όταν η πίεση του ελαστικού είναι υπερβολική, η φθορά επικεντρώνεται στο κεντρικό τμήμα του πέλματος. Ως αποτέλεσμα, η απορρόφηση κραδασμών μειώνεται και η άνεση του επιβάτη φτάνει σε δυσάρεστο επίπεδο κατά την διάρκεια της οδήγησης.

Όταν η πίεση του ελαστικού είναι ανεπαρκής, η πίεση ασκείται στα άκρα του πέλματος και έτσι στα σημεία αυτά η φθορά ειναι μεγάλη. Επιπλέον, σε υψηλές ταχύτητες μετακίνησης, το επίπεδο κόπωσης του ελαστικού αυξάνεται λόγω επαναλαμβανόμενης υπερβολικής έκτασης και συστολής του πέλματος, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της ρήξης του υλικού.

02 Αποτελεσματική πίεση του ελαστικού

Δεδομένου ότι η πρόσφυση μεταξύ του πέλματος του ελαστικού και του οδοστρώματος μειώνεται όταν η πίεση του ελαστικού δεν είναι η κατάλληλη, η δύναμη τριβής, η δύναμη πέδησης και ο χειρισμός, καθώς και η ισχύς γείωσης, επιδεινώνονται. Δημιουργούνται ζημίες στο ελαστικό ή στην φθορά του,  και η άνεση του επιβάτη μειώνεται επίσης δραματικά.

Το προϊόν προστέθηκε στη σύγκριση.